1980-1984 Insinööri, Sähkövoimatekniikan opintosuunta, Vaasan teknillinen opisto 4 vuotta
1979-1980 Vaasan teknillinen koulu 1 vuosi
1976-1978 Sähköasentaja, Rovaniemen ammattikoulu 2 vuotta
1975-1976 Ounasvaaran lukio 1 vuosi
1966-1975 Ounasvaaran peruskoulu 9 vuotta
2007
Sähkösuunnittelijan pätevyystodistus A, Pätevyyslautakunta  
2004-2005 Ohjelmistotekniikan insinööri, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, 2-vuotinen muuntokoulutus insinööristä insinööriin. 1,5 vuotta, Jäi kesken
2002-2003 Windows 2000/XP - osaaja kurssi, Rovaniemen ammattikorkeakoulu 20 opintoviikkoa
2002 Verkkokirjoittaminen - kurssi, FM, toimittaja Marsa Luukkosen kurssi. 2 päivää
2002 Macromedia Flash MX - kurssi, Lapin yliopisto, täydennyskoulutuskeskus
2 päivää
2002 SQL ja relaatiotietokannat kurssi, Averko, avoin verkostoammattikorkeakoulu
2 opintoviikkoa
2001
Sähköpätevyys 1, Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy  
2000-2001 Mediatiede, Lapin yliopisto 6 opintoviikkoa
2000-2001 Työssä oppimisen valmennus -koulutus, Jyväskylän ammattikorkeakoulun tiimiakatemia 10 opintoviikkoa
2000 Uuden median kouluttaja - kurssi, Lapin yliopisto, täydennyskoulutuskeskus 672 tuntia
1999 WWW-dokumenttien tuottaminen - kurssi, Lapin yliopisto, täydennyskoulutuskeskus 11 opintoviikkoa
1999 3D-mallintamisen perusteet - kurssi, Lapin yliopisto, täydennyskoulutuskeskus 3 päivää
1999 Multimediakurssi, Rovaniemen ammattikorkeakoulu 17,5 opintoviikkoa
1996-1997 Rakennusalan suunnittelijoiden laatujärjestelmäkoulutus, KTM yrityspalvelu ja Konsultointi Eero Suominen Oy 10 tuntia + 3 päivää
1995 Sähkötöiden johtajapätevyys, S1-ryhmän sähköurakoitsijana, Turvatekniikan keskus  
1993 AutoCad – jatkokurssi, Rovaniemen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus 24 tuntia
1993 C-kielen peruskurssi, Rovaniemen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus 24 tuntia
1988 Pätevyystodistus, A-luokan sähkötehtävissä ja käytönjohtajana  
1987 AutoLisp-kurssi, Future Cad Helsinki 3 päivää
1986 AutoCad-jatkokurssi, CadCam Helsinki 3 päivää
1985 AutoCad-kurssi, CadCam Helsinki 3 päivää
1983 Elvytyskurssi, Vaasan teknillinen oppilaitos 5 tuntia
1980 Englannin kielen kurssi, Vaasan teknillinen oppilaitos 28 tuntia
© Harri Laakso 19.12.2008